Osann Cosmo SP manual

Osann Cosmo SP
6.6 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualOsann Cosmo SP
Bedankt voor uw aanschaf van een autostoeltje Groep 0-1-2. Als u voor dit product hulp nodig hebt of als u
een accessoire wilt vervangen, kunt u zich richten tot onze klantenservice (adresgegevens aan de achterzijde
van deze handleiding).
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
GEBRUIK DIT KINDERSTOELTJE NIET OP ZITPLAATSEN DIE ZIJN UITGERUST MET EEN FRONTALE AIRBAG! Lees
deze instructies voor gebruik aandachtig door en bewaar deze handleiding als referentie. Indien u deze instructies niet
naleeft, kan dat de veiligheid van uw kind beïnvloeden. Installeer uw autozitje van groep 0-1 alleen op een zetel die naar
voren is gericht en is uitgerust met een driepuntsveiligheidsgordel.
Stijve elementen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo worden opgesteld en geïnstalleerd dat ze in nor-
male gebruiksomstandigheden van het voertuig niet onder een beweegbare zetel of in de deur van het voertuig klem
kunnen komen te zitten. Span alle riemen op waarmee het kinderzitje aan het voertuig wordt bevestigd en stel de
riemen zo in dat ze het kind op zijn plaats houden. De riemen mogen bovendien niet verdraaid zijn. Zorg ervoor dat de
riemen voor onder de buik zo laag mogen worden gedragen, zodat het bekken stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Vervang het systeem wanneer het bij een ongeval aan zware schokken is blootgesteld. Het is gevaarlijk om het zitje
op eender welke manier te wijzigen of aan te vullen zonder de toestemming van de bevoegde instantie. Het is ook heel
belangrijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het kinderzitje nauwgezet te respecteren. Beschut het zitje
tegen zonnestraling, zodat het kind zich niet verbrandt. Laat het kind niet alleen achter wanneer het in het kinderzitje
zit. Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die blessures zouden kunnen veroorzaken bij de gebruiker van het
zitje bij een ongeval, stevig vast zitten. Gebruik het kinderzitje niet zonder de hoes. Vervang de hoes van het zitje al-
leen door een hoes die door de constructeur is aanbevolen, want deze heeft een onmiddellijk effect op de werking van
het zitje. Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het kinderzitje als u vragen hebt over de installatie en het
goede gebruik van het zitje. Installeer uw kinderzitje op de zitplaatsen die in de gebruiksaanwijzing van uw voertuig
onder de categorie ‘universeel’ staan vermeld. Gebruik geen andere lastdragende contactpunten dan de punten die in
de instructies zijn beschreven en op het kinderzitje zijn gemarkeerd. Gebruik altijd bij voorkeur de zitplaatsen achterin,
zelfs als het verkeersreglement een installatie op de voorste zetel toelaat. Controleer altijd of de veiligheidsgordel van
de auto is vastgeklikt. Zorg ervoor dat het kind tijdens de winter niet in het kinderzitje wordt geplaatst terwijl het te
ruime kleren draagt.
Uw autostoeltje Groep 0-1-2 (1)
Dit autostoeltje is van het type groep 0-1-2 en is bestemd voor kinderen tussen 0 en 25 kg.
1. Kuip + hoes
2. Tuigje + Gordelbeschermer (x2)
3. Verstelknop (x2)
4. Verstelband (x2)
5. Gesp
6. Onderstel
7. Blauwe gordelklem (bij plaatsing tegen de rijrichting in)
8. Kussen voor pasgeborene (varieert per model)
9. Hoofdsteun (varieert per model)
10. Diagonale gordelgeleider (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
11. Rode gordelklem (x2 - bij plaatsing met de rijrichting mee)
12. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing met de rijrichting mee)
13. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
14. Kantelhandgreep
Het tuigje afstellen
Controleer of de hoogte van het tuigje geschikt is voor de grootte van uw kind voordat u het autostoeltje in de
auto installeert. Het tuigje van het autostoeltje kan in vier standen worden afgesteld. Het tuigje moet zo dicht mogelijk
bij de schouders van uw kind zitten (2).
De twee laagste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in Groep 0, tegen de rijrichting in, voor een kind van
0 tot 10 kg. Als de schouders van uw kind zich tussen de twee standen voor installatie tegen de rijrichting in bevinden,
kies dan voor de laagste stand.
De twee hoogste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in Groep 1, met de rijrichting mee, voor een kind
van 9 tot 18 kg. Als de schouders van uw kind zich tussen de twee standen voor installatie met de rijrichting mee be-
vinden, kies dan voor de hoogste stand.
U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van de bovenbanden van het tuigje los te maken. Daarvoor dient u
het metalen bevestigingsplaatje aan de achterkant van de kuip te draaien en het plaatje vervolgens door de sleuven in
de kuip en in de bekleding te trekken (3). Herhaal deze handeling voor de andere bovenband.
Plaats de bovenbanden van het tuigje op de geschikte hoogte voor uw kind. Gebruik daarvoor dezelfde sleuven in de
bekleding en in de kuip volgens de gekozen installatiemethode:
Bij installatie tegen de rijrichting in (groep 0, van 0 tot 10 kg), haalt u de banden van het tuigje door de sleuven
van een van de twee onderste standen en trekt u ze omhoog tot de derde stand, waar u ze bevestigt in de kuip (4) (5).
Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en of de banden van het tuigje niet gedraaid zijn.
BELANGRIJK: Controleer altijd, ongeacht welke van de twee onderste standen u kiest, of de metalen bevestigingsplaat-
jes van het tuigje goed zijn bevestigd in de sleuven van de derde stand van de kuip.
Bij installatie met de rijrichting mee (groep 1, van 9 tot 18 kg),haalt u de banden van het tuigje door de sleuven van
een van de twee bovenste standen en bevestigt u het tuigje direct achter deze sleuven, aan de achterzijde van de kuip
(6) (7). Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en of de banden van het tuigje niet gedraaid zijn.
Type gordel geschikt voor de installatie van uw autostoeltje
Uw autostoeltje mag UITSLUITEND worden geïnstalleerd op een zitplaats met een driepuntsgordel. Installeer het au-
tostoeltje NOOIT op een zitplaats met een tweepuntsgordel! (i - 0-10 kg) (i - 9-25 kg)
Tegen de rijrichting in (0-10 kg)
Wanneer het zitje tegen de rijrichting in wordt geplaatst, zet het zitje dan in de meeste horizontale stand met
behulp van de kantelhandgreep.
Trek de autogordel volledig uit en geleid deze door de ruimte van de kuip en het onderstel en klik de autogordel vast.
Begeleid de heupgordel door de baan voor de gordelgeleiding aan de voorzijde van het zitje (8).
Begeleid de diagonale gordel door de twee gordelgeleiders aan de bovenzijde van de kuip (9).
Trek de autogordel aan door eerst de heupgordel aan te trekken en vervolgens de diagonale gordel (10). Controleer of
de autogordel nergens gedraaid zit.
Maak de blauwe gordelclip vast op het gedeelte waar de heup- en diagonale gordel samen komen (11). De blauwe klem
dient tegen de gordelsluiting van de autogordel aan te zitten!
Gebruik NIET de rode klemmen als het zitje tegen de rijrichting in wordt vastgemaakt. Zorg dat het zitje altijd
in de meest horizontale stand blijft staan.
Met de rijrichting mee (9-18 kg)
Zet het zitje in de meest horizontale stand. Trek de autogordel volledig uit en geleid deze door de ruimte van de kuip en
het onderstel en klik de autogordel vast (12).
Begeleid de heupgordel door de twee gordelgeleiders onder de rode klemmen. Begeleid de diagonale gordel door de rode
klem aan de zijde van het slot van de autogordel (13).
Druk het kinderzitje in de autozitting en trek de autogordel stevig vast (14).
Sluit de rode klem waar de diagonale gordel doorheen loopt (15). Controleer of de autogordel niet gedraaid zit.
Gesp van het tuigje
Voor het vergrendelen van het tuigje neemt u beide delen van de bretels bij elkaar (16) (17) en voert ze in de gesp, u
dient een ‘klik’ te horen (18).
Voor het ontgrendelen van het tuigje drukt u op de rode knop van de gesp (19).
Instelling van het tuigje
Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet op de verstelknoppen te drukken (20). LET
OP: Een goed versteld tuigje is essentieel voor de optimale bescherming van uw kind. Er mag niet meer dan een vinger-
dikte speling tussen het tuigje en uw kind zitten.
Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van het tuigje, pak het onderste deel van het tuigje
vast en trek tegelijkertijd aan het boven- en onderdeel (21). Druk op de rode knop op de sluiting van het tuigje om uw
kind volledig los te maken.
Het tuigje verwijderen
Trek de slotdelen van de sluiting naar elkaar toe en steek ze in de sluiting om de delen van het tuigje en van het tus-
senbeenbandje met elkaar te verbinden (22). U kunt het geheel op deze wijze ook eenvoudiger bewaren voor toekomstig
gebruik. Maak een van de bovenbanden van het tuigje los. Daarvoor dient u het metalen bevestigingsplaatje aan de
achterkant van de kuip te draaien en het plaatje vervolgens door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (23).
Herhaal deze handelingen voor de andere bovenband.
Trek een van de onderbanden van het tuigje uit het stoeltje door het metalen bevestigingsplaatje onder de zitting van
het autostoeltje te draaien en vervolgens de band door de sleuven in de zitting en de bekleding te trekken (24). Herhaal
deze handelingen voor de andere onderband. Trek het tussenbeenbandje uit het autostoeltje door het metalen bevesti-
gingsplaatje te draaien en deze vervolgens door de sleuven in de zitting en de bekleding te trekken (25).
Voer deze handelingen in omgekeerde volgorde uit als u het tuigje weer in het autostoeltje wilt plaatsen.
Installatie van het autostoeltje met de rijrichting mee (groep 2, van 15 tot 25 kg)
Zorg dat het tuigje van uw autostoeltje is verwijderd voordat u het autostoeltje in uw voertuig plaatst. Raad-
pleeg het hoofdstuk ‘Het tuigje verwijderen’.
De autostoel moet zo veel mogelijk rechtop gezet worden.
Plaats het autostoeltje met de rijrichting mee op de achterbank van de auto. Zet uw kind in het autostoeltje. Trek aan
de autogordel tot deze helemaal is uitgetrokken. Voer de autogordel door de openingen in de kuip en bekleding van het
autostoeltje (26). Trek aan de autogordel en voer de autogordel door de tegenoverliggende openingen in de bekleding
en de kuip (27). Maak de autogordel vast (28). Laat de diagonale band van de autogordel aan de kant van de oprolau-
tomaat langs de sleuf aan de zijkant van de kuip lopen (29). Controleer of de gordel niet gedraaid is en trek de gordel
zo strak mogelijk aan (30). Controleer of de diagonale band van de gordel over de schouder van uw kind loopt zonder
de hals van uw kind te raken.
Schuine positie van het autostoeltje
Duw de instelhendel onder de voorkant van het stoeltje omhoog, daarna de romp naar de voorkant of naar de achter-
kant trekken of duwen (31).
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
(32)
Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken kunt u de stoffen onderdelen reinigen met
een vochtige spons met zeepwater of ze met de hand wassen in zeepwater op een temperatuur van 30°. Gebruik geen
bleekwater, strijk de stoffen onderdelen niet en steek ze ook niet in een wasmachine of droogkast.
WAARSCHUWING
Dit autostoeltje is een universeel bevestigingssysteem voor kinderen. Overeenkomstig ECE-reglement 44/04 is dit
autostoeltje goedgekeurd voor algemeen gebruik in voertuigen en geschikt voor verreweg de meeste autostoelen (uit-
zonderingen daargelaten).
Het autostoeltje is het meest geschikt als de fabrikant van het voertuig heeft verklaard dat zijn voertuigen geschikt
zijn voor de installatie van universele bevestigingssystemen.
Dit bevestigingssysteem is ‘Universeel’ volgens de strengste goedkeuringscriteria, in vergelijking met oudere modellen
die niet langer voldoen aan deze nieuwe bepalingen.
Uitsluitend aanpasbaar in voertuigen met driepuntsgordels, zowel vast als met oprolautomaat, goedgekeurd volgens
UN/ECE 16 of een vergelijkbare norm.
Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het bevestigingssysteem of met de winkelier.
1
1
2
6
7
3
4
5
8
9
13
11
10
14
12
4 52
3
8 9
76

0-10 kg

1312

9-25 kg

1110 1514

1716 1918 20 21

27 28 3126

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Click !

29 30

22 23 24 25

Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret38230 Charvieu-ChavagneuxFRANCE

www.nania.com

32
NL

FC39ELL

Type D9

Type F16

Manual

Ver el manual de Osann Cosmo SP aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Asientos de coche y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Osann Cosmo SP o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Osann Cosmo SP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Osann Cosmo SP proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

Osann Cosmo SP especificaciones

A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Osann Cosmo SP.

General
Marca Osann
Modelo Cosmo SP
Producto Asiento de coche
EAN 3507460892192
Idioma Inglés
Tipo de archivo Manual de usuario (PDF)
Características
Silla de coche grupo 0 + / 1 (0-18 kg; 0-4 años)
Cinturón de sujeción de tipo 5 puntos
Respaldo ajustable Si
Protección lateral Si
Color del producto Grey,Pink
Peso y dimensiones
Ancho 450 mm
Profundidad 540 mm
Altura 610 mm
Peso 5700 g
mostrar más

Preguntas frecuentes

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Osann Cosmo SP más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados